Sargetek Ltd. Şti., Savunma / Güvenlik /Sağlık teknolojileri alanlarında sistem geliştirme amacıyla tamamı yerli sermaye ile akademisyenler tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde kurulmuş bir bilişim Ar-Ge firmasıdır.

Sargetek ilgi alanlarında kilit rol oynayarak hem ulusal hem de uluslararasında rekabetçi çözümler üreten önde gelen şirketlerden biri olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla

  • —Akademik dünyada eriÅŸilen son bilimsel sonuçları toplum yararına hizmet edecek çözümlere dönüştürerek,
  • —Ar-Ge faaliyetleri yürüterek biliÅŸim teknolojilerine katkı saÄŸlayarak,
  • —Savunma ve güvenlik teknolojilerinde güvenilir, zamanında ve etkin maliyette yazılım projeleri geliÅŸtirerek,
  • —İleri teknoloji içeren Ar-Ge çözümlerini milli kaynakları etkin bir ÅŸekilde kullanarak özgün bilgi teknoloji ürünleri olarak sunmaktadır.

Ar-Ge  projelerimizden bazıları;

Görüntü/Video İşleme ve Analizi

  • Görüntü iyileÅŸtirme
  • Görüntü füzyon
  • Nesne yakalama ve takip
  • Nesne tanımlama ve sınıflandırma
  • Yüz ifade/duygu analizi, kimliklendirme

Büyük Veri Analitiği

  • Beyin aktiviteleri analizi

Girişimsel Olmayan Tanı

Sağlık Hizmet Yöntem ve Araçları