post

Aerial Surveillance System

DETAILS

Küçük İnsansız Hava Araçları (İHA) vasıtasıyla havadan gözetleme yaparak istihbarat üretilmesi ve ilgili yerlere çoklu rapor edilmesi

PURPOSE

 • Gözetleme ve keÅŸif
 • Anlık görüntü aktarımı
 • Nesne tespit ve tanıma
 • Görüntü analizi
 • ÅžirfrelenmiÅŸ çoklu raporlama

KULLANIM SENARYOLARI

 • Taktik sahada gerçek zamanlı görüntü analizi
 • Sınır güvenliÄŸi
 • Konvoy koruma
 • Şüpheli araç/insan tespiti ve takibi
post

Multi-Streaming

DETAYLARÂ,,tr,Video Dikme – video stitching-,,en,Video Füzyonu – video fusion,,en,Video Ä°yileÅŸtirme – video enhancement,,en,Video Sabitleme – video stabilization,,en, ,,en,Capturing the image,  Image analysis,  Multipurpose Broadcast,,tr

Combining images obtained in terms of the different types of fixed cameras and view (fusion) removing the big picture complement each other and made more real-time streaming video through this process

PURPOSE

Merging images with different sensor camera features combining images from different angles extraction images obtained panoramic image by stitching together

KULLANIM SENARYOLARI

Combining the advantages relative to each other to achieve more accurate picture camera surveillance camera footage examined individually to emphasize the details of escaping surveillance and control of the human eye by removing a single panoramic image

APPROACH

 • Video Dikme – video stitching-
 • Video Füzyonu – video fusion
 • Video Ä°yileÅŸtirme – video enhancement
 • Video Sabitleme – video stabilization
post

Video Content Mining

DETAILS

Video veritabanı özetlenerek, çoklu ortam veri modelleme ve indeksleme yöntemleriyle hızlı erişim ve sorgulama imkanı sağlamak.

PURPOSE

 • Günümüzde yoÄŸun bir ÅŸekilde artan video depolarında indeksleme, isimlendirme ve veri eriÅŸimi önem arz etmektedir.
 • Bu projede uygulama alanı olarak medikal video verisi seçilmiÅŸ ve video bölütleme/özetleme ve hızlı eriÅŸim amaçlı bir sistem geliÅŸtirilmiÅŸtir.

YÖNTEM

 • Video Bölütleme
 • Görüntü EriÅŸimi
 • Görüntü Kalitesi
post

E-Goverment Mobile Service

 • Çevrenizde gördüğünüz arızalar, kazalar, ÅŸikayetlerin mobil olarak bildirimini saÄŸlar.
 • Bu bildirimlerin Türkiye geneli belediyelerce hızlıca çözümünü hedefler
 • VatandaÅŸların, belediyelere ÅŸikayetlerini ve taleplerini kolayca iletebilecekleri, bu taleplerinin durumunu takip edebilecekleri sosyal tabanlı mobil uygulamadır.
 • Uygulama, akıllı cep telefonları (iphone android) ve internet sayfası (www.mobilmasa.com) gibi farklı platformları etkileÅŸimli ÅŸekilde kullanmaktadır

 • VatandaÅŸların, akıllı cep telefonlarını ya da internet üzerinden web sayfasını kullanarak, belediye hizmetleriyle ilgili ÅŸikayetlerini ve taleplerini ilgili belediyelere, belli bi standartta, kolayca iletmelerini saÄŸlamak. Bu sayede halkı, yaÅŸadıkları çevreye daha duyarlı hale ve bilinçli bir ÅŸekilde hizmet talep eder duruma getirmek.
 • Taleplerin takibini internet ve cep telefonları üzerinden yapabilmelerine olanak vermek, talep durumunun her deÄŸiÅŸtiÄŸi noktada, mail ile bilgilendirme sayesinde baÄŸlı oldukları belediyelere güven ve memnuniyet duygusunun geliÅŸmesini saÄŸlamak.Talep eden açısından hedefler
 • Sosyal iletiÅŸim ağı sayesinde, diÄŸer talepler ile ilgili bilgi edinebilme, talep edenlerle iletiÅŸime geçebilme olanağı.Belediyeler açısından hedefler
 • Belediyelerde var olan ve ‘Beyaz Masa’, ‘Mavi Masa’ gibi isimlerle halka sunulan hizmetin ortak bi platformda buluÅŸturulması.Bazı belediyelerde var olmayan, bazı belediyelerde de çalışmayan ya da arayüzü kullanım açısından zor olan uygulamaların mobilmasa ile standart ve efektif hale getirilmesi ve bütün belediyelerin bu hizmeti donanım ve ekstra yazılım ihtiyacı olmaksızın sunabilmeleri.
 • Yapılan taleplerin onaylanarak kabul edilemesi, talebe ekip atanması ve talebin tamamlanarak kapatılması iÅŸlemlerini,www.mobilmasa.com üzerinden belediyelere özel tasarlanan yönetici panel’ini kullanarak kolayca yapmaları. Bu sayede talep iÅŸlem sürelerinin kısalması.
 • Belediyelerin, elektrik kesintisi, su kesintisi vb. bilgilendirmelerini yönetici panelinden kolayca yapmaları. Bu bilgilendirmelerin hem www.mobilmasa.com web sayfasında tüm kullanıcılara görünür ÅŸekilde yayınlanması hem de ilanı yapan belediyelere baÄŸlı vatandaÅŸlara mail yoluyla (talep edilirse sms’le)iletilmesi ve bu sayede belediye-halk iletiÅŸimini daha kolay hale getirmek. Halkın olası maÄŸduriyetlerini engellemek.
 • Belediyeler tarafından düzenlenen konser, söyleÅŸi vb. etkinliklerin ilanının ve bilgilendirilmesinin aynı yöntemle halka yapılması.
 • Her belediye için özelleÅŸtirilmiÅŸ olan ‘Raporlama Ekranı’ ile, günlük,aylık ve yıllık bazda raporlamalar yapılabilir ve performans oranları incelenebilir.Sonuç
 • Tek bir uygulama ile, belediyelerin ayrı ayrı uygulamalarını indirmeden, Türkiye’nin heryerinden de talep girilebilmesi.
 • Belediyelerin hiçbir donanıma ve ekstra yazılıma ihtiyaç duymadan sisteme dahil olabilmeleri.
 • VatandaÅŸla kurulan birebir iletiÅŸim ile birlikte halkın memnuniyetinin artması.
 • Belediyeler tarafından yapılan iÅŸlerin, ilan ve duyuruların halka ulaÅŸtırılması saÄŸlanarak belediyelerin imajının yükseltilmesi.
 • Belediyelerin geliÅŸen teknolojilere ayak uydurabilmeleri ve bunları kullanmaları ile geliÅŸime ve yeniliklere açık bir yapıda olduÄŸunu göstermesi

 

post

Cargo Tracking System

PURPOSE

CaTS is designed to be an advanced cargo tracking system that extends essential and useful features to both the carrier and its customers. This document serves as a guide to the origins, design, and final results of the CaTS project.

SCOPE

CaTS is a cargo tracking system designed to facilitate the sending, tracking, and receiving of shipments by the client and its customers. These steps are computerized in a web-based application and a mobile-phone-based application, both of which interact with a relational database that stores sender, receiver, and shipment information. Customers may use the service anonymously, but registered users can track multiple shipments without entering tracking IDs and schedule specific pick-up and delivery times. Web forms ensure that the information that customers submit is formatted consistently.

 

bayrak

post

Image/Video Processing

Watchtower / MOBESE Image Fusion System,,tr,Image capture, image analysis, Multi Release,,tr

Görüntü yakalama, Görüntü analizi, Çoklu Yayım

DETAYLARÂ,,tr,Video Dikme – video stitching-,,en,Video Füzyonu – video fusion,,en,Video Ä°yileÅŸtirme – video enhancement,,en,Video Sabitleme – video stabilization,,en, ,,en,Capturing the image,  Image analysis,  Multipurpose Broadcast,,tr

Combining images obtained in terms of the different types of fixed cameras and view (fusion) removing the big picture complement each other and made more real-time streaming video through this process

PURPOSE

Merging images with different sensor camera features combining images from different angles extraction images obtained panoramic image by stitching together
Read More