SARGETEK LTD. ÅžTÄ°.

Sargetek Ltd. Åžti.,  özellikle görüntü iÅŸleme/analizi, sistem benzetimi, saÄŸlık çözümleri ve büyük veri analitiÄŸi alanlarında sistem geliÅŸtirme amacıyla tamamı yerli sermaye ile Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi AyazaÄŸa YerleÅŸkesi Arı Teknokent Teknoloji GeliÅŸtirme Bölgesi‘nde kurulan  bir biliÅŸim Ar-Ge firmasıdır. Sargetek, ulusal pazarda gereksinim duyulan savunma ve bilgi teknolojileri ürünlerini, uluslararası standartlarda geliÅŸtirmeyi ve yüksek teknoloji içeren ürünlerini iç ve dış pazarda rekabetçi olarak sunmayı ve rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedir.

Misyon

  • Akademik dünyada eriÅŸilen son bilimsel sonuçları toplum yararına hizmet edecek çözümlere dönüştürmek.
  • Ar-Ge faaliyetleri yürüterek biliÅŸim teknolojilerine bilimsel katkı saÄŸlamak.
  • Savunma ve güvenlik teknolojilerinde güvenilir, zamanında ve etkin maliyette yazılım projeleri geliÅŸtirmek.
  • Ä°leri teknoloji içeren Ar-Ge çözümlerini milli kaynakları etkin bir biçimde kullanarak özgün bilgi teknoloji ürünleri sunmak.

Vizyon

  • Savunma sanayisinde bilgi teknolojileri alanında kilit rol oynayarak hem ulusal hem de uluslararasında rekabetçi çözümler üreten önde gelen ÅŸirketlerden biri olmak.

Hedeflerimiz

  • Savunma ve Bilgi Teknolojileri alanlarında lider bir firma olmak.
  • Ulusal ve Uluslararası alanlarda rekabetçi çözümler üretmek.
  • Faaliyet gösterdiÄŸimiz sektörlerde önde gelen ÅŸirketlerden biri olmak.