• Çevrenizde gördüğünüz arıza, kaza ve ÅŸikayetlerin mobil olarak bildirimini saÄŸlar.
 • Bu bildirimlerin Türkiye geneli belediyelerce hızlıca çözümünü hedefler.
 • VatandaÅŸların, belediyelere ÅŸikayetlerini ve taleplerini kolayca iletebilecekleri, bu taleplerinin durumunu takip edebilecekleri sosyal tabanlı mobil uygulamadır.
 • Uygulama, akıllı cep telefonları (iphone android) ve internet sayfası (www.mobilmasa.com) gibi farklı platformları etkileÅŸimli ÅŸekilde kullanmaktadır.

 • VatandaÅŸların, akıllı cep telefonlarını ya da internet üzerinden web sayfasını kullanarak, belediye hizmetleri ile ilgili ÅŸikayetlerini ve taleplerini ilgili belediyelere, belirli bir standartta, kolayca iletmelerini saÄŸlamak. Bu sayede halkı, yaÅŸadıkları çevreye daha duyarlı ve bilinçli bir ÅŸekilde hizmet talep eder duruma getirmek.
 • Taleplerin takibini internet ve cep telefonları üzerinden yapabilmelerine olanak vermek, talep durumunun her deÄŸiÅŸtiÄŸi noktada, mail ile bilgilendirme sayesinde baÄŸlı oldukları belediyelere güven ve memnuniyet duygusunun geliÅŸmesini saÄŸlamak.
 • Talep eden açısından hedefler
 • Sosyal iletiÅŸim ağı sayesinde, diÄŸer talepler ile ilgili bilgi edinebilme, talep edenlerle iletiÅŸime geçebilme olanağı.
 • Belediyeler açısından hedefler
 • Belediyelerde var olan ve ‘Beyaz Masa’, ‘Mavi Masa’ gibi isimlerle halka sunulan hizmetin ortak bir platformda buluÅŸturulması.Bazı belediyelerde var olmayan, bazı belediyelerde de çalışmayan ya da arayüzü kullanım açısından zor olan uygulamaların mobilmasa ile standart ve efektif hale getirilmesi ve bütün belediyelerin bu hizmeti donanım ve ekstra yazılım ihtiyacı olmaksızın sunabilmeleri.
 • Accepting and accepting of the requests made, appointment of the student team and completing the request and closing the work, Â,tr www.mobilmasa.com üzerinden belediyelere özel tasarlanan yönetici panelini kullanarak kolayca yapmaları.
 • Bu sayede talep iÅŸlem sürelerinin kısalması.
 • Belediyelerin, elektrik kesintisi, su kesintisi vb. bilgilendirmelerini yönetici panelinden kolayca yapmaları. Bu bilgilendirmelerin hem www.mobilmasa.com web sayfasında tüm kullanıcılara görünür ÅŸekilde yayınlanması hem de ilanı yapan belediyelere baÄŸlı vatandaÅŸlara mail yoluyla (talep edilirse sms ile) iletilmesi ve bu sayede belediye-halk iletiÅŸimini daha kolay hale getirmek. Halkın olası maÄŸduriyetlerini engellemek.
 • Belediyeler tarafından düzenlenen konser, söyleÅŸi vb. etkinliklerin ilanının ve bilgilendirilmesinin aynı yöntemle halka yapılması.
 • Her belediye için özelleÅŸtirilmiÅŸ olan ‘Raporlama Ekranı’ ile, günlük,aylık ve yıllık bazda raporlamalar yapılabilir ve performans oranları incelenebilir.
 • Sonuç
 • Tek bir uygulama ile, belediyelerin ayrı ayrı uygulamalarını indirmeden, Türkiye’ nin her yerinden talep girilebilmesi.
 • Belediyelerin hiçbir ekstra yazılım ve donanıma ihtiyaç duymadan sisteme dahil olabilmeleri.
 • VatandaÅŸ ile kurulan birebir iletiÅŸim sayesinde vatandaÅŸ memnuniyetinin artması.
 • Belediyeler tarafından yapılan iÅŸlerin, ilan ve duyuruların halka ulaÅŸtırılması saÄŸlanarak belediyelerin imajının yükseltilmesi.
 • Belediyelerin geliÅŸen teknolojilere ayak uydurabilmeleri ve bunları kullanmaları ile geliÅŸime ve yeniliklere açık bir yapıda olduÄŸunu göstermesi sistemin avantajlarından bazılarıdır.