Akıllı İlaç Kutusu

Akıllı İlaç Kutusu
UZAKTAN TEDAVİ İZLEME SİSTEMİ
AMAÇ
 • Mobil Tedavi İzleme Sistemi
  • Dozaj yönetimini kolaylaştırma
  • Hastalar ile iletişim
  • Doktor için geri bildirim
PROBLEM
 • Planlanan zamanda reçeteli ilaçları almamak.
 • Hastalarda psikolojik ve fiziksel problemleri meydana getirir.
 • Toplum, ekonomi ve çevre üzerinde çok önemli etkileri vardır.
 • Geç veya hiç iyileşmeye neden olur.
 • Türkiye'de 45/100 kutu ilaç açılmadan israf edilmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına göre, 2011 yılına ait israf ve kullanılmamış ilaçlara 6.750.000.000 TL ödeme yapmıştır.
PROBLEMİN ÖNEMİ
 • Hasta ve doktorlar arasında zayıf iletişim ve bilgi aktarımı.
 • Reçeteli ilaçların doktorlar ve hastanın kendisi tarafından kullanımını takip etmemek.
 • Uzun süreli tedaviler hastalar için zararlıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı reçete harcamalarının% 40'ını kapsamaktadır.
GÜNCEL ÇÖZÜMLER
 • Doğrudan Yöntemler
  • Doğrudan doktor tarafından gözlemlenir.
  • Düzenli ziyaretler ve daha fazla zaman gerektirir.
  • Dolaylı yöntemlere göre daha maliyetlidir.
  • Uzun vadede geçerli değildir.
 • Dolaylı Yöntemler
  • Doğrudan yöntemlere göre daha pratik.
  • Hasta tarafından kolayca uygulanabilir ve düşük maliyetlidir.
  • Unutkanlık nedeniyle hasta tarafından doktora yanlış veya eksik bilgi sağlama riski vardır.
  • İlaç Dağıtıcı
   • İlaçları otomatik olarak dağıtır.
   • Alarm ayarlama.
   • Küçük yerel veritabanı.
   • Kurulum için teknik bilgi gerektirir.
  • İlaç Düzenleyicileri
   • Alarm ayarlama.
   • Küçük yerel veritabanı.
  • İlaç Hatırlatıcılar
   • Alarm ayarlama.
GÜNCEL ÇÖZÜMLERİN TEMELİ
 • Otomatik geri bildirim mekanizması yok.
 • Genel olarak yanlış yönlendirilmiş geri bildirimler.
 • Teknik beceri gerektir.
 • İlaç kullanım geçmişi eksikliği.
 • İlaçlar arasındaki etkileri tespit edebilme.
 • Düzenli yapılması gerekir.
UZAKTAN TEDAVİ İZLEME SİSTEMİ
 • Mevcut tüm çözümleri içerecek ve eksikliklerini tamamlayacaktır.
 • Uzaktan yönetim ile ilgili teknolojinin koordine edilen çabasına dayalı olacaktır.
 • Hasta ve doktor arasında güvenli bir hatla otomatik olarak bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak.
 • UTİS Bileşenleri
  • Elektronik Sağlık Kayıt Sisteminin (ESKS) Geliştirilmesi
   • Hasta Bilgileri Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi (HBKS)
   • Hasta İzleme Sisteminin (HİS) Geliştirilmesi
   • Hasta Bildirim Sisteminin (HBS) Geliştirilmesi
  • Akıllı İlaç Dağıtıcısı'nın Geliştirilmesi (AİD)
  • Mobil İzleme Sisteminin (MİS) Geliştirilmesi
 • Mimari tasarım
  • Bileşenlerin Etkileşimi
  • Bileşenlerin Etkileşimi
ELEKTRONİK SAĞLIK KAYIT SİSTEMİ
 • UTİS Merkez Bileşeni.
 • UTİS şunları içermektedir ;
  • Hasta Bilgi Kayıt Sistemi (HBKS)
  • Hasta İzleme Sistemi (HİS)
  • Hasta Bildirim Sistemi (HBS)
 • Doktor ifadeleri, ilaç kullanımı VE hastane kayıtları vb. hastalar ile ilgili tüm kayıtları tutar.
 • Doktorlar, personeller ve eczaneciler vb. tarafından kullanılan UTİS kullanıcı arayüzü
AKILLI İLAÇ TÜKETİCİ
 • UTİS Donanım / Yazılım bileşeni.
 • Hastaları izleyerek ve bilgilendirerek ilaç kullanımını sürdürür.
 • Kablolu ağ, kablosuz ağ veya Edge / 3G / 4G ile en son zamanlamayı senkronize edin.
 • Sesli uyarıları, ışıklı uyarıları ve ESKS'de SMS Uyarıcıları vb.
 • İlaç verileri ve QR Kodları tarafından sorgulanması.
İlaç Dağıtıcısının Tasarım Görüntüleri
İlaç Dağıtıcısı
İlaç Dağıtıcısı
İlaç Dağıtıcısı
İlaç Dağıtıcısı
İlaç Dağıtıcısı
İlaç Dağıtıcısı