post
 • Çevrenizde gördüğünüz arızalar, kazalar, ÅŸikayetlerin mobil olarak bildirimini saÄŸlar.
 • Bu bildirimlerin Türkiye geneli belediyelerce hızlıca çözümünü hedefler
 • VatandaÅŸların, belediyelere ÅŸikayetlerini ve taleplerini kolayca iletebilecekleri, bu taleplerinin durumunu takip edebilecekleri sosyal tabanlı mobil uygulamadır.
 • Uygulama, akıllı cep telefonları (iphone+android) ve internet sayfası (www.mobilmasa.com) gibi farklı platformları etkileÅŸimli ÅŸekilde kullanmaktadır

 • VatandaÅŸların, akıllı cep telefonlarını ya da internet üzerinden web sayfasını kullanarak, belediye hizmetleriyle ilgili ÅŸikayetlerini ve taleplerini ilgili belediyelere, belli bi standartta, kolayca iletmelerini saÄŸlamak. Bu sayede halkı, yaÅŸadıkları çevreye daha duyarlı hale ve bilinçli bir ÅŸekilde hizmet talep eder duruma getirmek.
 • Taleplerin takibini internet ve cep telefonları üzerinden yapabilmelerine olanak vermek, talep durumunun her deÄŸiÅŸtiÄŸi noktada, mail ile bilgilendirme sayesinde baÄŸlı oldukları belediyelere güven ve memnuniyet duygusunun geliÅŸmesini saÄŸlamak.Talep eden açısından hedefler
 • Sosyal iletiÅŸim ağı sayesinde, diÄŸer talepler ile ilgili bilgi edinebilme, talep edenlerle iletiÅŸime geçebilme olanağı.Belediyeler açısından hedefler
 • Belediyelerde var olan ve ‘Beyaz Masa’, ‘Mavi Masa’ gibi isimlerle halka sunulan hizmetin ortak bi platformda buluÅŸturulması.Bazı belediyelerde var olmayan, bazı belediyelerde de çalışmayan ya da arayüzü kullanım açısından zor olan uygulamaların mobilmasa ile standart ve efektif hale getirilmesi ve bütün belediyelerin bu hizmeti donanım ve ekstra yazılım ihtiyacı olmaksızın sunabilmeleri.
 • Yapılan taleplerin onaylanarak kabul edilemesi, talebe ekip atanması ve talebin tamamlanarak kapatılması iÅŸlemlerini,www.mobilmasa.com üzerinden belediyelere özel tasarlanan yönetici panel’ini kullanarak kolayca yapmaları. Bu sayede talep iÅŸlem sürelerinin kısalması.
 • Belediyelerin, elektrik kesintisi, su kesintisi vb. bilgilendirmelerini yönetici panelinden kolayca yapmaları. Bu bilgilendirmelerin hem www.mobilmasa.com web sayfasında tüm kullanıcılara görünür ÅŸekilde yayınlanması hem de ilanı yapan belediyelere baÄŸlı vatandaÅŸlara mail yoluyla (talep edilirse sms’le)iletilmesi ve bu sayede belediye-halk iletiÅŸimini daha kolay hale getirmek. Halkın olası maÄŸduriyetlerini engellemek.
 • Belediyeler tarafından düzenlenen konser, söyleÅŸi vb. etkinliklerin ilanının ve bilgilendirilmesinin aynı yöntemle halka yapılması.
 • Her belediye için özelleÅŸtirilmiÅŸ olan ‘Raporlama Ekranı’ ile, günlük,aylık ve yıllık bazda raporlamalar yapılabilir ve performans oranları incelenebilir.Sonuç
 • Tek bir uygulama ile, belediyelerin ayrı ayrı uygulamalarını indirmeden, Türkiye’nin heryerinden de talep girilebilmesi.
 • Belediyelerin hiçbir donanıma ve ekstra yazılıma ihtiyaç duymadan sisteme dahil olabilmeleri.
 • VatandaÅŸla kurulan birebir iletiÅŸim ile birlikte halkın memnuniyetinin artması.
 • Belediyeler tarafından yapılan iÅŸlerin, ilan ve duyuruların halka ulaÅŸtırılması saÄŸlanarak belediyelerin imajının yükseltilmesi.
 • Belediyelerin geliÅŸen teknolojilere ayak uydurabilmeleri ve bunları kullanmaları ile geliÅŸime ve yeniliklere açık bir yapıda olduÄŸunu göstermesi