Video İçerik Madenciliği

Video İçerik Madenciliği
DETAYLAR

Video veritabanı özetlenerek, çoklu ortam veri modelleme ve indeksleme yöntemleriyle hızlı erişim ve sorgulama imkanı sağlamak.

AMAÇ
  • Günümüzde yoğun bir şekilde artan video depolarında indeksleme, isimlendirme ve veri erişimi önem arz etmektedir.
  • Bu projede uygulama alanı olarak medikal video verisi seçilmiş ve video bölütleme/özetleme ve hızlı erişim amaçlı bir sistem geliştirilmiştir.
YÖNTEM
  • Video Bölütleme
  • Görüntü Erişimi
  • Görüntü Kalitesi