post

DETAYLAR

Video veritabanı özetlenerek, çoklu ortam veri modelleme ve indeksleme yöntemleriyle hızlı erişim ve sorgulama imkanı sağlamak.

AMAÇ

  • Günümüzde yoÄŸun bir ÅŸekilde artan video depolarında indeksleme, isimlendirme ve veri eriÅŸimi önem arz etmektedir.
  • Bu projede uygulama alanı olarak medikal video verisi seçilmiÅŸ ve video bölütleme/özetleme ve hızlı eriÅŸim amaçlı bir sistem geliÅŸtirilmiÅŸtir.

YÖNTEM

  • Video Bölütleme
  • Görüntü EriÅŸimi
  • Görüntü Kalitesi